Sinds 2012 is hard gewerkt aan De Toetsing Getoetst: een methodiek die scholen en opleidingen handvatten biedt om zelf de regie te nemen over de kwaliteit van toetsing. Na het verschijnen van het boek Kwaliteit van toetsing onder de loep in 2015 hebben we de waarde van de methodiek verder onderzocht. Maar liefst 27 opleidingen waren bereid deel te nemen aan een pilot, met alle data die we tijdens deze pilots hebben verzameld hebben wij uitspraken kunnen doen over de transparantie, bruikbaarheid en uitvoerbaarheid van de methodiek. Niet alleen hebben we hierdoor de methodiek kunnen optimaliseren, ook hebben de pilots geleid tot een herontwerp van het theoretisch kader van toetsing. Ook heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen inmiddels een mooi spel ontwikkeld.

Meer weten?

Van Schilt-Mol, T., Sluijsmans, D. M. A., Peters, M., de Beer, F., & Jakobs, L. (2016). De touwtjes in handen: toetskwaliteit in het hbo. Onderwijsinnovatie, 4, 15-24.

Achtergronden en materialen vindt u op https://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/pilot-praktische-methodie/