Onderwijskwaliteit wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van leraren en de wijze waarop zij in contact is met de leerlingen. In dit Vlaams-Nederlandse project hebben we de evidentie over effectief leren vanuit de cognitieve psychologie en lerareneffectiviteitsstudies bij elkaar gebracht en vertaald naar twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek. Voorbeelden zijn het activeren van voorkennis, het achterhalen of de leerlingen de leerstof hebben begrepen en het inzetten van toetsing als leer- en oefenstrategie (toetsing als kans om te leren!). We hopen dat deze bouwstenen scholen en leraren inspireren tot het ontwerpen van wijze lessen waarin het leren van de leerling centraal staat. In de komende jaren zullen we voorbeelden van wijze lessen blijven delen.