Het borgen van het eindniveau is in het hbo een actueel en interessant vraagstuk. Wanneer opleidingen kunnen aantonen hoe studenten dit eindniveau binnen hun opleiding behalen, geeft dit het hbo-diploma waarde en biedt dit diploma de student een goede start van een mooie loopbaan. Er is echter ook veel vraag naar helderheid wat afstuderen precies betekent, welke rol onderzoek daarin speelt en wat de eisen zijn die aan een goed afstudeerprogramma worden gesteld. In dit project hebben we in samenwerking met zeven hbo-opleidingen vanuit verschillende domeinen een protocol ontwikkeld dat hbo-opleidingen kan helpen een verantwoord afstudeerprogramma te ontwerpen. Naast het protocol hebben we ook een verslag geschreven waarin we het ontwerpproces beschrijven. Het project is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Hogescholen als onderdeel van de verdere implementatie van ‘het mandje van maatregelen’ zoals deze in 2012 door de Commissie externe validering examenkwaliteit zijn geformuleerd in hun advies Vreemde Ogen Dwingen.

Meer weten?

Andriessen, D., Sluijsmans, D., Snel, M., & Jacobs, A. (2017). Protocol Verbeteren en Verantwoorden van Afstuderen in het hbo 2.0. Den Haag: Vereniging Hogescholen.

Andriessen, D., Sluijsmans, D. M. A., Snel, M., & Jacobs, A. (2017). Onderwijs ontwerpen is mensenwerk. Een reisverslag over het implementeren van Beoordelen is Mensenwerk in het hoger beroepsonderwijs. Den Haag: Vereniging Hogescholen.

Sluijsmans, D. M. A., Andriessen, D., Sporken, S., Dijkstra, A., & Vonk, F. (2014). Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo. OnderwijsInnovatie, 3, 17-26.